Struktura


Większość członków ISKCON-u praktykuje świadomość Kryszny w domu, żyjąc w rodzinie, ucząc się i pracując, podobnie jak ogół społeczeństwa. Ilość wyznawców w Polsce szacuje się na około 3000. Świątynie są dla wyznawców miejscem kultu i edukacji, i mieszka w nich niewielki odsetek społeczności (w Polsce, w trzech świątyniach, jest to nie więcej niż 30 osób; dane z 2023 roku). Duchowni w świątyniach uczą się, służą jako kapłani dla polskich i hinduskich wyznawców Kryszny oraz zajmują się działalnością charytatywną i misyjną.

Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny zarządza kolektywnie Naczelne Ciało Kierujące (Governing Body Commission, w skrócie GBC), struktura ustanowiona w 1970 roku, jeszcze za życia założyciela A.C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupada. W jej skład wchodzi aktualnie kilkadziesiąt osób, które w demokratycznym głosowaniu, ustalają główne strategie i wytyczne dla całego ruchu.

Podrzędnymi w stosunku do GBC są regionalne oddziały rady, czyli Regional Governing Body (RGB), skupiające reprezentantów poszczególnych państw oraz osoby pełniące funkcje reprezentacyjne na danym obszarze.

Podrzędnymi w stosunku do RGB są rady poszczególnych państw, w Polsce – Rada Towarzystwa. W jej skład wchodzą m.in. prezydenci świątyń, sekretarz, skarbnik, reprezentant GBC, a także dyrektor Biura Informacyjnego i przedstawiciel społeczności pozaświątynnej.

W Polsce autorytet Śrila Prabhupada jest reprezentowany w następujących funkcjach przez wymienione osoby:

GBC na Polskę: Jego Świątobliwość Prahladananda Swami

Rada Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny:
Trisama dasa – Sekretarz, Madhavananda dasa – skarbnik,
Prezydenci Świątyń: Madhavananda dasa, Dvarakacyuta dasa, Yauvana Madhava dasa, członkowie Rady Świątyni: Rasikendra dasa, Jagadsiva dasa

Lokalnie Zarząd Świątyni stanowi Prezydent Świątyni wraz ze Skarbnikiem. W niektórych świątyniach działają również Rady Świątyń.