Projekty


  • Projekt Pizza Effect

W lipcu 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaakceptowała do realizacji projekt „Pizza Effect” którego Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny było partnerem.

„Pizza Effect” to projekt koordynowany przez Lotus Trust, organizację pomocy i rozwoju edukacyjnego w Wielkiej Brytanii. W projekcie udział wzięło siedem krajów: Wielka Brytania, Węgry, Słowenia, Niemcy, Polska, Holandia i Belgia. Projekt ten zjednoczył dorosłych wokół wspólnej idei zdrowego, prostego jedzenia, uznania dla kultury własnej i innych, oraz aktywnej integracji społecznej we Wspólnocie Europejskiej.

W trakcie licznych warsztatów kulinarnych, partnerzy nawiązywali komunikację promowali interakcję międzypokoleniową oraz zachęcali do uczenia się osoby dorosłe biorące udział w projekcie. Wykorzystanie żywności jako tematu scalającego projekt miało na celu zdobycie i udoskonalenie wiedzy i umiejętności personelu niezbędnych do zarządzania organizacjami. Przez wyjazdy na sześć spotkań, każdy z partnerów poznał szeroką gamę praktycznych metod szkolenia dorosłych; poprawy komunikacji, pozyskiwania funduszy i umiejętności pracy zespołowej.

W drodze edukacji nieformalnej i działań pozwalających na samo-ekspresję w oparciu o tematy związane z projektem została zmniejszona bariera ograniczająca społeczną integrację dorosłych. Promowany był zdrowy styl życia, poszerzona została różnorodność kulturowa i poziom wiedzy oraz integracji społecznej natomiast wiedza już posiadana została przystosowana do współczesnych warunków. W projekcie uwzględnione zostały osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym (kobiety, dzieci, migranci, uchodźcy, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i osoby mieszkające na obszarach wiejskich).

Projekt partnerski „Pizza Effect” jest współfinansowany przez Program „Uczenie się przez całe życie”

  • Ankieta

W 2013 roku przeprowadzaliśmy ankietę wśród członków i sympatyków MTŚK-a. Ważne jest dla nas to co myślicie o MTŚK, istotne są dla nas Wasze doświadczenia i potrzeby. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ankiecie prosimy o maila na adres biuro@mtsk.pl