A.C. Bhaktivedanta Swami


A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Założyciel Acaria Międzynarodowego Towarzystwa Śiadomośći Kryszny (ISKCON)

Jego Boska Miłość A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada – Założyciel-Aczarja Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)

Śri Śrimad A.C. Bhaktiwedanta Swami Prabhupada pojawił się w tym świecie w roku 1896 w Kalkucie, w Indiach. Swego mistrza duchowego, Śrila Bhaktisiddhantę Saraswati Goswamiego, po raz pierwszy spotkał w roku 1922, również w Kalkucie. Bhaktisiddhanta Saraswati, oddany Bogu wybitny uczony i założyciel sześćdziesięciu czterech Gaudija Math (instytutów wedyjskich), polubił tego wykształconego młodego człowieka i przekonał go, aby poświęcił swe życie nauczaniu wiedzy wedyjskiej. Śrila Prabhupada został jego uczniem, a jedenaście lat później (1933), w Allahabadzie, otrzymał formalną inicjację.

Podczas pierwszego spotkania Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura poprosił Śrila Prabhupadę, aby rozpowszechniał wiedzę wedyjską w języku angielskim. W latach następnych Śrila Prabhupada napisał komentarz do Bhagawadgity, pomagał w działalności misyjnej Gaudija Matha, a w roku 1944, bez niczyjej pomocy, zainicjował wydawanie ukazującego się dwa razy w miesiącu czasopisma w języku angielskim zatytułowanego “Back to Godhead”. Osobiście je redagował, własnoręcznie przepisywał na maszynie i robił korektę. Sam nawet za darmo rozprowadzał pojedyncze egzemplarze i starał się zdobywać środki na utrzymanie publikacji. Od chwili ukazania się pierwszego numeru, czasopismo wydawane jest nieprzerwanie; obecnie publikują je uczniowie Śrila Prabhupady na Zachodzie.

Doceniwszy oddanie i filozoficzne wykształcenie Śrila Prabhupady, Towarzystwo Gaudija Waisznawa nadało mu w roku 1947 honorowy tytuł “Bhaktiwedanta”. W roku 1950, mając pięćdziesiąt cztery lata, Śrila Prabhupada wycofał się z życia rodzinnego, a cztery lata później przyjął vanaprasthę. Udał się do świętej Wrindawany, gdzie żył w bardzo skromnych warunkach w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara. Tam przez kilka lat oddawał się gruntownym studiom i pisaniu. W roku 1959 przyjął sannyasę. W świątyni Radha-Damodara Śrila Prabhupada rozpoczął pracę nad dziełem swego życia – wielotomowym tłumaczeniem i komentarzem do osiemnastu tysięcy wersetów Śrimad Bhagawatam (Bhagawata Purany). Napisał również “Łatwą podróż na inne planety”.

W roku 1965, po opublikowaniu trzech tomów Bhagawatam, Śrila Prabhupada przybył do Stanów Zjednoczonych, aby wypełnić misję swego mistrza duchowego. Od tego czasu napisał ponad czterdzieści tomów autoryzowanych tłumaczeń i komentarzy do klasycznej, filozoficzno-religijnej literatury starożytnych Indii.

Kiedy Śrila Prabhupada przybył po raz pierwszy do Nowego Jorku, był praktycznie bez środków do życia. Po niemalże roku borykania się z wielkimi trudnościami, w lipcu 1966 roku założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Pod jego troskliwym przewodnictwem Towarzystwo w ciągu dziesięciu lat rozrosło się w światową konfederację prawie stu aśramów, szkół, świątyń, instytutów i społeczności farmowych.
W roku 1972 Śrila Prabhupada wprowadził na Zachodzie wedyjski system edukacyjny stopnia podstawowego i średniego.

W ciągu 11 lat swojej działalności od przybycia do Nowego Jorku Bhaktivedanta Swami:

  • doprowadził do rozwoju zachodniej społeczności wisznuickiej wyrażającej się liczbą ponad 100 szkół, świątyń, instytutów, społeczności wiejskich i aśramów;
  • napisał 60 książek na temat wedyjskiej filozofii, religii, literatury i kultury;
  • założył i zarządzał Bhaktivedanta Book Trust największym na świecie wydawnictwem publikującym wedyjską i indyjską literaturę religijną;
  • przedstawił bhakti jogę ludziom Zachodu;
  • zapoczątkował wedyjski system edukacji na Zachodzie;
  • podróżując z wykładami po sześciu kontynentach 14 razy okrążył Ziemię.

Książki przetłumaczone na język polski:

„Bhagavad-Gita Taka Jaką jest”

„Śri Iśopanisad”

„Śrimad Bhagavatam”

„Ćaitanya Ćaritamrita”

Doskonałe pytania doskonałe odpowiedzi”

Kryszna

Nauki Królowej Kunti

Nektar Instrukcji

Nektar Oddania

Poza narodzinami i śmiercią

Prawda i piękno

W obliczu śmierci

W stronę samopoznania

Wzniesienie się do świadomości Kryszny

Złoty Awatar

Źródłem życia jest życie

Źródło wiecznej przyjemności” T. 1 i 2

Obszerna biografia A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada napisana przez jego ucznia Satsvarupę Dasę Goswamiego jest dostępna również w języku polskim pod tytułem „Prabhupada – człowiek mędrzec – jego życie i dziedzictwo”