A.C. Bhaktivedanta Swami


A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Założyciel Acaria Międzynarodowego Towarzystwa Śiadomośći Kryszny (ISKCON)

Jego Boska Miłość A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada – Założyciel-Acaria Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)

Witamy na oficjalnej stronie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (MTŚK / ISKCON). MTŚK to ruch religijny, określany często jako Ruch Hare Kryszna. Jesteśmy gałęzią Gaudiya Wisznuizmu, monoteistycznej tradycji religijnej kultury starożytnych Indii.

Opieramy się na przekazie Bhagavad Gity, zawierającej duchowe wskazówki Pana Kryszny wypowiedziane przed pięciu tysiącami lat. Siedemset wersetów Gity odsłania przed czytelnikiem głęboką wiedzę na temat stworzenia materialnego i duchowego oraz ciała i duszy. Kryszna prezentuje również różne ścieżki duchowego rozwoju (w tradycji Indii zwane procesami jogi) oraz konkludując  cały tekst wyjawia nauki bhakti jogi, czyli jogi „czystej miłości”, której praktyka jest najłatwiejszym sposobem kultywowania związku z Bogiem, Najwyższą Osobą.

Gaudiya Wisznuizm rozkwita swoją pełnią od drugiej połowy XV wieku za sprawą bengalskiego świętego o imieniu Caitanya Mahaprabhu. Zwracając szczególną uwagę na praktykę intonowania imion Boga – jedną z praktyk bhakti, Caitanya przybliżył szerokiemu gronu odbiorców głębokie nauki Gity. Bhakti joga ze swoim uniwersalnym przekazem ponad wszelkimi podziałami oraz za sprawą mantry: „Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”, której to intonowania uczył Caitanya stała się powszechnie dostępną i praktykowaną ścieżką duchowego rozwoju.

Gaudya Wisznuizm, podobnie jak każda duchowa tradycja Indii przekazywany jest w łańcuchu duchowych sukcesorów od swojego zarania po dzień dzisiejszy. Dzięki A.C. Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupadzie, który na prośbę swojego nauczyciela Bhaktisiddhanty Saraswatiego w roku 1966 wyruszył poza Indie, nauki Bhagavad Gity zostały rozprzestrzenione w całym świecie jak nigdy wcześniej.

Z końcem lat siedemdziesiątych uczniowie Swamiego Prabhupady dotarli do Polski, gdzie przekaz Bhagavad Gity został natychmiast podchwycony przez setki ludzi. 30 stycznia 1990 roku Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny zostało oficjalnie zarejestrowane w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych.