Sprawozdanie ze spotkania Rady Towarzystwa z dn 26-27 maja 2016 we Wrocławiu

Obecni podczas spotkania 26.05.2016:

 • H.H. Prahladananda Maharaja – Co GBC na Polskę
 • Krsna Kirtan das – reprezentant Polski w radzie Euro RGB, Prezydent Świątyni MTŚK w Warszawie
 • Trisama das – Sekretarz Rady Towarzystwa, Dyrektor ds. Rozwoju Kongregacji
 • Dvarakacyuta das – Prezydent Świątyni MTŚK we Wrocławiu
 • Govardhan Lal das – Skarbnik Rady Towarzystwa
 • Mandakini devi dasi – Dyrektor Biura Komunikacji

Obecni podczas części spotkania: Kisiora Kisiori Prabhu, Radha Vallabha Prabhu

Obecni podczas spotkania 27.05.2016:

 • H.H. Prahladananda Maharaja – Co GBC na Polskę
 • Krsna Kirtan das – reprezentant Polski w radzie Euro RGB, Prezydent Świątyni MTŚK w Warszawie
 • Trisama das – Sekretarz Rady Towarzystwa, Dyrektor ds. Rozwoju Kongregacji
 • Dvarakacyuta das – Prezydent Świątyni MTŚK we Wrocławiu
 • Mandakini devi dasi – Dyrektor Biura Komunikacji

Obecny podczas części spotkania: Kavicandra Prabhu

Tematy omawiane podczas spotkania:

 1. Przyjazd grupy wielbicieli z Rosji pod kierownictwem Ram Bhakty Prabhu
  1. Podczas rozmowy z Kisiora Kisiori Prabhu oraz Radha Vallabhą Prabhu zebrane zostały informacje na temat wielbicieli z grupy harinamowej oraz ustalono zasady ich pobytu w Polsce
  2. Kisiora Kisiori Prabhu podjął się koordynowania pobytu wielbicieli z Rosji w Polsce. Będzie odpowiedzialny za kwestie finansowe i formalne z tym związane. Przedstawi Radzie Towarzystwa raport z ich pobytu.
  3. Grupa ok 26 osób regularnie organizuje harinamy oraz rozprowadza książki Srila Prabhupada. Wielbiciele ci mogą również podróżować do innych miast w Polsce jeśli takie będzie pragnienie lokalnych bhaktów. W tej kwestii osobą kontaktową jest Kisiora Kisiori Prabhu
  4. Grupa jest niezależna finansowo – z zebranych dotacji wielbiciele sami pokrywają koszty związane ze swoim pobytem w Polsce
 2. Spotkanie z Kavicandrą Prabhu
  1. Kavicandra Prabhu przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące wizerunku Rady Towarzystwa.
  2. Ustalono, że w ciągu 14 dni od spotkań Rady Towarzystwa ukazywać się będą sprawozdania z ich przebiegu.
  3. Ustalono, że Rada Towarzystwa podejmie kroki aby publikowane były w języku polskim rezolucje z corocznych spotkań GBC.
  4. Trwa dyskusja dotycząca publikowania statutu MTŚK
  5. W związku z kontrowersjami dotyczącymi Projektu NS 2016 Kavicandra Prabhu zaproponował różne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz zaproponował swoją pomoc w takich przypadkach.
  6. Rada Towarzystwa opublikuje dokument dotyczący składania skarg i zażaleń wobec członków MTŚK.
 3. Organizacja pracy Rady Towarzystwa
  1. Trwają prace nad organizacją pracy Rady Towarzystwa. Przewodniczy im Jego Świętobliwość Prahladananda Maharaja, który od 2014 roku pełni funkcję co GBC na Polskę wraz z Jego Świętobliwością Bhakti Vaibhavą Maharajem. O wsparcie poproszono również wielbicieli spoza Rady.
  2. Kolejne spotkania w tej sprawie planowane są na 21 czerwca oraz 9 i 24 sierpnia 2016 roku.
 4. Organizacja sankirtanu
  1. W odpowiedzi na list grupy  wielbicieli przeprowadzona została dyskusja na temat struktury sankirtanu w Polsce.
  2.  Rozwój sankirtanu stanowi zadanie każdej ze świątyń na danym obszarze oraz dyrektora ds. rozwoju kongregacji na terenie pozostałych ośrodków nama-hatta. W związku z tym wielbiciele rozprowadzający książki powinni działać w porozumieniu ze swoimi lokalnymi autorytetami.
  3. W odpowiedzi na sugestie wielbicieli zadanie szkolenia i inspirowania wielbicieli sankirtanu powierzono Matra Hariemu Prabhu.
 5. Sprawy bieżące
  1. W odpowiedzi na prośbę Krsna Karanam Prabhu o możliwość gotowania uczt niedzielnych ustalono, że kwestia ta będzie rozważona po upływie rocznego okresu próbnego który mija w listopadzie 2016 roku.
  2. Rozpoczęto rozmowy na temat utworzenia ośrodka Nama-Hatta w Łodzi