Rewal 3-4 lipca 2015

Spotkanie Rady Towarzystwa – Rewal 3-4 lipca 2015 Uczestnicy: Prahladananda Maharaja – CO GBC dla Polski, Trisama Das – Sekretarz Rady Towarzystwa, lider Nama – Hatta, Kryszna Kirtan Das – Prezydent Świątyni MTŚK w Warszawie, Sekretarz Euro RGB na Polskę Gauranga Avatar Das – Prezydent Świątyni MTŚK w Czarnowie, Mandakini dasi – członek Rady Towarzystwa Nieobecni: Dvarakacyuta Das – Prezydent Świątyni MTŚK we Wrocławiu, Govardhan Lal Das – Skarbnik Rady Towarzystwa. Decyzje ze spotkania 1. Zdefiniowanie roli, kompetencji i obowiązków członków Rady Towarzystwa i roli GBC. Rada Towarzystwa działa na poziomie narodowym, w obszarach wspólnego zainteresowania wszystkich świątyń takich jak np: planowanie strategiczne, projekty farmowe lub gurukula Rola lokalnych GBC: Przy uwzględnieniu rezolucji GBC i nauk Śrila Prabhupada, GBC będzie próbować wybierać właściwy styl przywództwa odpowiednio do sprawności i chęci poszczególnych wielbicieli w realizacji poszczególnych zadań. Przedstawione zostały poniższe 4 style przewodzenia oraz rodzaje wielbicieli: 4 style przewodzenia: • Kierowanie lub mówienie • Sprzedanie idei lub coaching • Uczestniczenie lub doradztwo • Delegowanie 4 kombinacje chęci i sprawności wśród wielbicieli • Nieumiejętny i niechętny lub niepewny • Nieumiejętny, ale chętny lub pewny siebie • Umiejętny ale niechętny lub niepewny • Umiejętny, przekonany i chętny Rada Towarzystwa rozpoczyna prace nad szczegółowym określeniem roli, kompetencji i obowiązków jej członków począwszy od kolejnego spotkania planowanego na 24 sierpnia 2015 2. Propozycje zmian w statucie Jako że statut MTŚK daje Prezydentom Świątyń możliwość powoływania zarządów, a nie określa kompetencji oraz nie nadaje formalnoprawnych odpowiedzialności wobec członków zarządów poza prezydentem i skarbnikiem; powstała propozycja dookreślenia tych kwestii poprzez wprowadzenie zmian w statucie MTŚK. Rada Towarzystwa chce powołać komitet pracujący nad ewentualnymi zmianami i przesuwa prace na termin późniejszy. 3. Wpływ darczyńców na projekty MTŚK. Zasadniczo darowizny otrzymane na konkretny projekt powinny być wykorzystane na dany projekt. Darczyńca, jednakże nie może oczekiwać, że po prostu przez udzielenie daru, będzie miał wpływ na zarządzanie lub strategię w ramach tego projektu. Wpływ darczyńców w ramach zarządzania i strategii projektu będzie ustalany przez lokalny zarząd w porozumieniu Radą Towarzystwa i lokalnym GBC. 4. Zatwierdzenie tekstu uchwały na temat projektu Nowe Śantipur 2016 i uchwały o umowie użytkowania między MTŚK i świątyniami MTŚK. a) Uchwała dotycząca Projektu Nowe Śantipur 2016 została zawieszona. Za realizację projektów lokalnych odpowiedzialne są lokalne władze. GBC i Rada Towarzystwa mogą ingerować w projekty tylko zgodnie z wytycznymi rezolucji GBC. Wszelkie uwagi na temat projektów Nowe Śantipur 2016 oraz proponowanego projektu Gaurangi Avatara Dasa z zespołem powinny zostać wyrażone na piśmie i przesłane do Sekretarza Rady Towarzystwa Trisama Dasa <trisamadas@gmail.com> oraz Sekretarza na Polskę EUR RGB Kryszna Kirtan Dasa<krsna.kirtan.tvs@pamho.net>. Projekty uzupełnione o odpowiedzi na uwagi wielbicieli zostaną rozpatrzone w listopadzie przez lokalnych GBC i Radę Towarzystwa. Projekty powinny rzeczowo przedstawiać opis proponowanej struktury zarządzania, wymieniać osoby w strukturze i ich obowiązki, jak również kwotę potrzebną do rozpoczęcia realizacji danego Projektu. b) Uchwała o zawarciu prawnych umów użytkowania majątku MTŚK w Polsce przez Świątynie MTŚK została zaakceptowana. 5. Skargi. Skargi na poszczególnych wielbicieli lub ich działalność w obrębie MTŚK w Polsce mogą być rozważone wyłącznie po otrzymaniu niezbędnych informacji. Obejmuje to pisemne oświadczenie wielbiciela wnoszącego skargę, wraz z dowodami tj. miejsca incydentu, świadków, opisu zdarzenia, czasu i okoliczności. Rada Towarzystwa otrzymała standardowy formularz zgłoszenia zażalenia. Jest on w trakcie tłumaczenia i dostępny będzie u członków Rady Towarzystwa 6. Kwestia Kryszna-Karanam Prabhu. Sekretarz Rady Towarzystwa – Trisama Das wyśle list z prośbą o akceptację i podpisanie warunków korzystania z działań w MTŚK . 7. ICPO – Biuro ds. ochrony praw dzieci w MTŚK W związku z koniecznością funkcjonowania biura ds. ochrony praw dzieci w MTŚK podjęte zostały kroki mające na celu reaktywację biura. W kwestii tej Radę towarzystwa wesprze Krsna Sambandha Prabhu 8. 50 rocznica MTŚK na świecie Lokalne świątynie są odpowiedzialne za poszczególne działania dotyczące 50 rocznicy. Mandakini Devi Dasi jest osobą kontaktową w kwestii obchodów w Polsce mandakini_ids@yahoo.com Tel. 696 028 768 Rada Towarzystwa zachęca wielbicieli do organizacji różnych wydarzeń w ramach obchodów 50-lecia MTŚK na świecie.