Raport ze spotkania Rady MTŚK z dnia 30 sierpnia 2017 roku we Wrocławiu

Obecni na spotkaniu:

H.H. Prahladananda Swami  Co-GBC na Polskę,
Trisama Prabhu  Sekretarz Rady Towarzystwa,
Krsna Kirtan Prabhu  Reprezentant Rady Towarzystwa w Radzie Euro RGB, Prezydent Świątyni w Mysiadle,
Dvarakacyuta Prabhu  Prezydent Świątyni we Wrocławiu,
Yadavendra Prabhu – Prezydent Świątyni w Czarnowie,
Mayamari Mataji  Skarbnik Rady Towarzystwa.

1. Funkcje obejmowane w Radzie Towarzystwa.

a. Rada Towarzystwa wybrała osoby na stanowiska Sekretarza oraz Skarbnika:
• Przewodniczący (Sekretarz) Rady Towarzystwa  Trisama Prabhu,
• Skarbnik Rady Towarzystwa  Mayamari Mataji.

b. Obowiązki członków Rady Towarzystwa:
• branie udziału w spotkaniach Rady Towarzystwa,
• przyjmowanie odpowiedzialności za obszary wyznaczone przez Radę Towarzystwa,
• przestrzeganie 4 zasad oraz intonowanie 16 rund maha-mantry,
• przykładne działanie jako reprezentant Acaryi MTŚK Jego Boskiej Miłości A.C Bhaktivedanty Swamiego.

c. Obowiązki Przewodniczącego Rady Towarzystwa:
• prowadzenie spotkań Rady bądź delegowanie tego zadania innym uczestnikom spotkań,
• informowanie oraz przypominanie o spotkaniach Rady Towarzystwa,
• ustalanie porządku spotkań, dbanie o właściwe formułowanie punktów w porządku spotkań – punkty agendy muszą być formułowane zgodnie z ustalonym wzorem,
• dbanie, aby zadania powierzone członkom Rady były wykonywane,
• dbanie, aby rezolucje Rady Towarzystwa były wprowadzane w życie.

d. Obowiązki Skarbnika Rady Towarzystwa:
• nadzoruje finanse Rady Towarzystwa i dysponuje nimi wraz z Sekretarzem  według wskazań Rady Towarzystwa.

e. Rada wybrała reprezentanta Biura Komunikacji MTŚK, nie będącego członkiem Rady Towarzystwa, do pełnienia funkcji protokolanta podczas spotkań Rady Towarzystwa  Mandakini Mataji.

f. Obowiązki reprezentanta Biura Komunikacji MTŚK:
• sporządzanie notatek i raportów ze spotkań Rady Towarzystwa,
• publikowanie raportów Rady Towarzystwa,
• spisywanie obowiązków i zadań ustalanych podczas spotkań Rady Towarzystwa,
• przypominanie członkom Rady o powierzonych im obowiązkach  w przypadku kłopotów z wykonaniem zadań  komunikacja z przewodniczącym Rady,
• obsługa oficjalnej strony internetowej MTŚK – www.mtsk.pl,
• obsługa konta e-mail Rady Towarzystwa  biuro@mtsk.pl. Odpowiadanie na bieżące wiadomości, a w razie potrzeby  informowanie o istotnych kwestiach Przewodniczącego, aby mógł umieścić je w porządku spotkań Rady,
• tłumaczenie dokumentów.