Oświadczenie w sprawie Projektu NS2016

Na spotkaniu Rady Towarzystwa w obecności naszego Co-GBC Jego  Świątobliwości Prahladanandy Swamiego w dniu 23 sieprnia w świątyni warszawskiej ustalono, że nowe dotacje wpływające na finansowanie projektu NS2016 nie będą zwracane w wypadku, gdyby projekt nie był realizowany. W związku z analizowaniem projektu nie będą zbierane dotacje na ten cel do ostatecznego rozstrzygnięcia w jakim zakresie będzie on realizowany. Spotkanie rady poświęcone temu zagadnieniu ustalono na dzień 31 października w Warszawie. Dotychczasowo zebrane dotacje będą przeznaczone na rozliczenie opłat za końcowy projekt architektoniczny. Decyzje o  przeznaczeniu pozostałych środków  zebranych na koncie Projektu 2016 podejmowane będą w porozumieniu z darczyńcami w przypadku nie zrealizowania projektu 2016.