Komunikat w sprawie projektu NS 2016 – Mysiadło, 31-10-2015

Po spotkaniu zainteresowanych stron z J.Ś Prahladananda Maharajem ustalono

co następuje:

Pomimo iż, projekt NŚ 2016 jest bardzo wartościowy i został profesjonalnie przygotowany , nie może on być kontynuowany bez zgody prezydenta świątyni.
Prezydent Świątyni, Gauranga Avatar das, reprezentując lokalną społeczność nie zgadza się dłużej z proponowaną przebudową i koncepcją projektu.
Dlatego projekt nie może być kontynuowany. Do końca grudnia 2015, zespół projektu NS 2016 przedstawi do akceptacji prezydentowi świątyni plan zakończenia projektu. Po zaakceptowaniu plan zostanie przedstawiony do ostatecznej akceptacji polskim GBC oraz Radzie Towarzystwa.

Pragniemy podziękować członkom projektu za ich wkład i liczymy na ich dalszy udział w nauczaniu i projektach w Polsce. Jest nam przykro z powodu wszelkich trudności jakich wielbiciele biorący udział w projekcie mogli doświadczyć.

Mysiadło, 31-10-2015