Komunikat Rady Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w sprawie zamknięcia Projektu NS2016

Komunikat Rady Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w sprawie zamknięcia Projektu NS2016

Gauranga Avatar Dasa jako prezydent Świątyni Nowe Santipur jest prawnie odpowiedzialny za funkcjonowanie świątyni. W związku z tym bierze odpowiedzialność za zamknięcie projektu NS2016, który w swych pierwotnych zamierzeniach miał służyć rozwojowi świątyni. Osoby zainteresowane kwestiami związanymi z zamykaniem projektu NS2016, czy ewentualnym zwrotem dotacji, prosimy o kontakt z Prezydentem świątyni.
Rozumiemy, że Gauranga Avatar Prabhu działa w duchu służenia Śri Śri Pańca-tattvie, Śrila Prabhupadzie i społeczności Nowego Santipur.
Zachęcamy do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Doceniamy wielbicieli aktywnie biorących udział we wspólnych działaniach misyjnych i zachęcamy do ich kontynuowania.

Wasi słudzy:
Trisama das
Krsna Kirtan das
Dvarakacyuta das
Gauranga Avatar das
Govardhan Lal das
Mandakini devi dasi