A.C. Bhaktivedanta Swami

prabhupada_4A.C. Bhaktivedanta Swami – założyciel MTŚK

Abhay Charan Bhaktivedanta Swami urodził się 1 września 1896 roku w religijnej hinduskiej rodzinie w Kalkucie. Dorastał w okupowanych przez Brytyjczyków Indiach. W młodości związany był z ruchem obywatelskiego nieposłuszeństwa Mahatmy Gandhiego, którego celem była niepodległość narodu.

Przełomem w jego życiu było spotkanie w 1922 roku z wybitnym uczonym i religijnym liderem Bhaktisiddhantą Sarasvatim, który w tym czasie przewodziłGaudiya Vaisnawom, przedstawicielom monoteistycznej tradycji będącej częściąszerokiej kultury hinduskiej. Od tego spotkania Abhay skierował swoją uwagę na tematy duchowe, a jedenaście lat po pierwszym spotkaniu, w roku 1933 został uczniem Bhaktisiddhanty i na jego prośbę przyjął życiową misję zaprezentowania nauk Gaudiya Vaisnawizmu poza Indiami.

 

W 1947 roku, w uznaniu dla osiągnięć i oddania Abhaya, Towarzystwo Gaudiya Vaisnava nadało mu honorowy tytuł „Bhaktivedanta”, czyli „ten, który poznał istotę bhakti”. Później otrzymał także honorowy tytuł „Prabhupada”, używany wobec osób, które wniosły wybitny wkład w rozwój literatury oraz głoszenie religii na całym świecie.

W 1954 roku Prabhupada założył Ligę Bhaktów w Jhansi. W tym samym roku, w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat, przyjął najpierw ślub wanaprasthy, a pięć lat później sannjasy (dającej status mnicha) by całkowicie mógł poświęcić się studiom, pisaniu i działalności misyjnej. Żyjąc w bardzo skromnych warunkach w średniowiecznej świątyni Radha-Damodara, rozpoczął pracę nad dziełem swego życia – wielotomowym tłumaczeniem i komentarzem do osiemnastu tysięcy wersetów Śrimat-Bhagavatam (Bhagavata Purany), nie przerwanie od 1944 roku kontynuował również wydawanie czasopisma „Back to Godhead” (tłum. „Z powrotem do Boga”).

W 1965 roku, w wieku 69 lat, A. C. Bhaktivedanta Swami (znany później jako Śrila Prabhupada), przypłynął do Nowego Jorku na pokładzie statku towarowego z zaledwie siedmioma dolarami w indyjskich rupiach oraz swoim tłumaczeniemświętych sanskryckich tekstów. Początki nie były łatwe, Bhaktivedanta Swami siadał w parku intonując mantry i przemawiając do zbierających się wokół niego przechodniów. Po jakimś czasie z pomocą pierwszych entuzjastów orientalnej filozofii, Śrila Prabhupada wynajął mały sklepik, który stał się pierwszym centrum Świadomości Kryszny poza Indiami. 11 lipca 1966 roku, Bhaktivedanta Swamioficjalnie zarejestrowana, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny(ISKCON), które było bezpośrednim kontynuatorem wielowiekowej tradycji Gaudya Vaisnawizmu.

Następne jedenaście lat to intensywna praca nad tłumaczeniami filozoficznych ksiąg oraz podróże po całym świecie w celu propagowania Świadomości Kryszny. Prabhupada okrążył kulę ziemską 14 razy dzieląc się wiedzą duchową z tysiącami ludzi na 6 kontynentach. Z jego inspiracji zaczęły powstawać ośrodki i świątynie Świadomości Kryszny w wielu krajach, oraz największy na świecie program rozdawania wegetariańskiego pożywienia najbardziej potrzebującym „Food For Life”.

Najcenniejszym i nie przemijającym darem Bhaktivedanty Swamiego dla świata są jego tłumaczenia ponad siedemdziesięciu tomów duchowej literatury, której głębokość, wierność tradycji i przenikliwość, oświeca miliony ludzi na całym świecie. Najpopularniejszymi wśród tych dzieł są: Bhagavad-gita Taka Jaką Jest, ŚrimadBhagavatam i Śri Caitanya Caritamrty.

Prabhupada zmarł 14 listopada 1977 roku, w wieku lat 81, spełniając przyjętą od swojego nauczyciela misję wypełnił z nawiązką nie tylko poprzez utworzenieMiędzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON-u/ polska nazwa MTŚK), ale również poprzez zbudowanie wielkiej, międzynarodowej organizacji poświęconej duchowemu rozwojowi, tak silnie zakorzenionej w wielowiekowej tradycji i z niej czerpiącej.